Mikä timantti on
Timanttikaupan luonne
Tutkimusvälineet
Hiontamuodot
Laatuluokitus
Paino
Väri
Puhtaus
Hionnan laatu
Jalokivilaboratoriot
Synteettinen timantti
Timantin jäljitelmät
Käsittelymenetelmät
Konfliktitimantit
Ostovinkkejä
Ostaminen internetistä
Kuinka saada näpeilleen
Jalometallit

Palvelun toimintatapa
Mistä lisää tietoa?  

Laatuluokitus - Väri (Color) - FluoresenssiFluoresenssilla tarkoitetaan joidenkin materiaalien kykyä ”loistaa” pimeässä, kun niitä valaistaan ihmissilmälle näkymättömällä ultravioletti- eli UV-valolla. Fluoresenssi on näkyvää, tietyn väristä valoa, joka syntyy jalokiven atomien virittyessä esimerkiksi näkymättömän ultraviolettisäteilyn johdosta. Kun viritystila purkautuu hetken kuluttua, atomi lähettää säteilyä, jolla on matalampi energia kuin virittymiseen tarvittavan säteilyn energia. Kansanomaisesti sanottuna jalokivi muuttaa näkymätöntä säteilyä näkyväksi, jolloin kivi näyttää loistavan tietyn värisenä.Timantti voi fluoresoida sinisenä, vihreänä, keltaisena tai punaisena, tai sitten sillä ei ole fluoresenssia lainkaan. Tyypillinen koruissa käytetty timantti on niinkutsuttu tyypin Ia timantti, joka tavallisesti fluoresoi sinisenä. Auringon valossa on ultraviolettisäteilyä - sitä samaa joka aikaansaa rusketuksen ihollemme. Sellaiset timantit, joilla on voimakas sininen fluoresenssi, fluoresoivat myös auringon valossa. Auringon valossa tapahtuva fluoresointi ei välttämättä näy varsinaisena sinisenä värinä, vaan pikemminkin värikomponenttina, joka on keltaisen vastaväri. Tämän vuoksi jotkut kellertävät timantit näyttävät auringon valossa lähes värittömiltä. Sininen fluoresenssi vaikuttaa värittömien kivien hintaan alentavasti, mutta nostaa hieman kellertävien kivien hintaa.Huomaa, että suurin 10% hinnan alennus kohdistuu juuri niihin kiviin, joita aikoinaan arvostettiin eniten, ja kutsuttiin Jagereiksi. Väritermistä luovuttiin aikoinaan, koska ihmisiä huijattiin myymällä jopa Cape-värisiä sinisenä fluoresoivia kiviä Jagerina tai sinivalkoisena. Nykyisin nämä kivet ovat aliarvostettuja ilman omaa syytään.

Omituisin asia tässä kompensointitaulukossa on se, että fluoresenssi vaikuttaa tavallaan myös puhtausluokitukseen. Tämä johtuu siitä, että fluoresenssi aiheuttaa kiveen hieman sameutta. Sameus johtuu siitä, että fluoresenssin valo on peräisin kaikkialta kiven kolmiulotteisesta avaruudesta. Se ei siis heijastu loiston tapaan kiven viisteistä, vaan on kotoisin sen "sisältä". Fluoresenssi ei kuitenkaan millään tavalla heikennä kiven loistoa eli ylhäältä lankeavan valon palautusta.

Puhtausluokitus selitetään seuraavalla sivulla. Tämän vuoksi haluat ehkä palata takaisin tähän taulukkoon opiskeltuasi puhtausluokitusasiaa.


Fluoresenssi jätetään yleensä huomioimatta pienillä timanteilla. Suuremmillakin kivillä sen merkitys hintaan olisi vähäisempi, jos ihmiset eivät vieroksuisi sitä turhaan. Kiven värihän on kuitenkin fluoresensseineen kaunis auringonvalossa eli luonnollisimmassa mahdollisessa valaistuksessa.

Hinnan alennukset ovat keinotekoisia, ja johtuvat ainoastaan siitä että fluoresoivat kivet jäävät dealereiden käsiin, jos niiden hinnat ovat samalla tasolla kuin ei-fluoresoivien kivien hinnat. Joidenkin analyytikkojen mukaan hinnanalennuksista luopuminen vain nostaisi kaikkien kivien hintoja, ja lopulta nämäkin rahat menisivät pääasiassa raakakivien tuottajille. Voidaan sanoa, että timanttiala on ajanut itsensä umpikujaan fluoresenssiasiassa. Tämä on myös hyvä esimerkki siitä, että lain kirjoittaminen ei välttämättä ole oikea tapa ohjata jalokivikauppaa. Timantin Jager- tai blue-white-luokituksella myyminen on Yhdysvalloissa lailla kielletty, ja lakihan ei taivu sen mukaan, mikä kunakin aikakautena on muotia tai "totuus".

Powered by Foral Design EasyPages Pro