Mikä timantti on
Timanttikaupan luonne
Tutkimusvälineet
Hiontamuodot
Laatuluokitus
Paino
Väri
Puhtaus
Hionnan laatu
Jalokivilaboratoriot
Synteettinen timantti
Timantin jäljitelmät
Käsittelymenetelmät
Konfliktitimantit
Ostovinkkejä
Ostaminen internetistä
Kuinka saada näpeilleen
Jalometallit

Palvelun toimintatapa
Mistä lisää tietoa?  


Käsittelymenetelmät - HPHT-käsittelytVielä muutama vuosi sitten timanttikirjoihin painettiin, että onneksi ei ole olemassa keinoa muuttaa ruskea tai keltainen timantti värittömäksi.

HPHT (High Pressure High Temperature)- käsittelyillä voidaan muuttaa tietyn tyyppisiä ruskeita timantteja pysyvästi värittömäksi. Vain noin 1% luonnon timanteista (pääasiassa nk. IIa-luokan kivet) reagoivat tähän käsittelyyn, joten mistään timanttimarkkinoita mullistavasta keksinnöstä ei ole kyse.


Luokan IIa timantit eivät sisällä mitattavissa olevia määriä typpeä epäpuhtautena. Ne ovat useimmiten täysin vieraista aineista vapaita, ja kasvavat suuriksi värittömiksi kiteiksi. Monesti IIa-luokan timantin väriluokitus on GIA:n asteikolla D-E. Monet suurimmat ja tunnetuimmat puhtaat värittömät timantit, kuten Cullinan, ovat IIa-luokan timantteja.

Mikäli IIa-luokan timantti on väriltään ruskea, se johtuu tavallisesti niinkutsutusta plastisesta deformaatiosta. Tällä tarkoitetaan sitä, että kivi on joutunut kiteytymisensä jälkeen erittäin voimakkaiden luonnonvoimien muokattavaksi. Osa kiteen hiiliatomien välisistä timanttisidoksista on muuttunut grafiittisidoksiksi, joista myös ruskea väri aiheutuu.


HPHT-käsittely altistaa nimensä mukaisesti timantin erittäin kovan paineen ja lämpötilan muokattavaksi. Olosuhteet vastaavat lähes niitä olosuhteita, jotka vallitsevat syvällä maankuoressa timanttien syntysijoilla. Käsittely muuttaa kiderakenteessa olevat grafiittisidokset takaisin timanttisidoksiksi, jolloin kiven väri katoaa.

Koska käsittelyllä luodaan normaalissa timantissa olevia hiiliatomien välisiä timanttisidoksia, uskaltavat lausunnoistaan tarkimmatkin jalokivilaboratoriot sanoa käsittelyn olevan luonteeltaan pysyvä. Ei ole mitään syytä olettaa, että tällä tavoin muodostunut timanttisidos olisi heikompi kuin muut kivessä olevat timanttisidokset. Tämä sidostyyppi joko on olemassa tai sitten ei ole. Juuri näiden sidosten vuoksi timantti niin kestävä aine onkin.


Vaikka HPHT-käsittely julkistettiin vasta hiljattain, sen olemassaolo on ollut DeBeersin ja sitä lähellä olevien organisaatioiden tiedossa jo kauan aikaisemmin. Tämän vuoksi luokan IIa ruskeita raakatimantteja on varastoitu mahdollisesti tulevaa käyttöä varten. Ensimmäisenä värittömäksi käsitellyt kivet toi markkinoille Lazare Kaplan-hiomon tytäryhtiö Pegasus Overseas Limited (POL). He väittivät että kyseessä ei ole edes käsittely, koska sitä ei voida ikinä todistaa tapahtuneen. Myöhemmin GIA sai neuvoteltua valmistajan kanssa sopimuksen, että kivien reunukseen kaiverretaan laserilla käsittelystä kertova tunnus. Nykyään yhtiö tunnetaan nimellä Monarch Diamond. Yhdysvalloissa HPHT-käsitellyt kivet ovat jo yleistyneet. Ne ovat aavistuksen halvempia kuin vastaavat käsittelemättömät timantit.

Tällä hetkellä HPHT-käsiteltyjä kiviä myydään brandeillä, joiden nimet on kaiverrettu laserilla kivien reunukseen. Reunuksessa saattaa lukea esim. GE POL tai Bellataire. On muistettava, että kaiverrus on poistettavissa reunuksesta uudelleenhionnalla.


HPHT-käsittely pilaa hiotun timantin pinnan, se muuttuu grafiitiksi. Tämän johdosta kivi täytyy kiillottaa uudelleen, joka vaatii hieman lisää työtä. Asiantuntijat odottavat, että työvoimakustannusten vuoksi käsittely leviää yhä enemmän pieniin laserilla merkitsemättömiin kiviin, jotka uudelleenhiotaan Intiassa.

Koska HPHT-käsittelyssä timanttiin ei lisätä tai siitä ei poisteta mitään, vaan sen rakenne palautetaan alkuperäiseksi, voidaan käsittelyä pitää eettisesti kestävällä pohjalla olevana toimenpiteenä. Esimerkiksi GIA suostuu antamaan täydellisen tutkimusraportin HPHT-kivistä. Luonnollisesti käsittelystä tulee aina ilmoittaa asiakkaalle. Suurin osa myyjistä toimii asianmukaisesti, koska kyseessä on hyvä kilpailutekijä. Ongelmat muodostuvat vasta jälkimarkkinoilla tai pitkissä dealeri - tukkukauppias - jälleenmyyjäketjuissa.


Käsittelyn toteamiseksi ei toistaiseksi ole olemassa kunnollista menetelmää. Luokan IIa kivi voidaan kuitenkin tunnistaa luotettavasti joko ultraviolettisäteiden läpäisykykynsä perusteella tai jalokivilaboratorioissa käytettävällä raman-fluoresenssispektrofotometrillä. Muita tärkeitä menetelmiä ovat vain suurten laboratorioiden käytettävissä olevat katodoluminesenssitutkimus ja FTIR-spektroskopia.

Luokan IIa kivissä nähdään usein polariskoopissa niinsanottu tatami- ristikkäiskuvio, joka on timantin luonnollista kasvujuovikkuutta. Tavallisissa Cape-sarjan timanteissa olevat, kellertävyyttä aiheuttavat typpiepäpuhtaudet pilaavan kuvion näkyvyyden.

HPHT-timanteista on löydetty joukko tyypillisiä sulkeumia, jotka saattavat antaa viitteitä kivelle suoritetusta käsittelystä.Niiden tunnistamiseksi on ensin tunnettava kaikki muut timantille tyypilliset sulkeumatyypit.Powered by Foral Design EasyPages Pro